www.yourdomain.com

Roland Bergman

Psykoterapimottagning

FÖRÄNDRA? GÅ I TERAPI?

Känner du igen den känslan av att något inte stämmer? Något i livet som inte är där det borde vara. Är du rätt person på fel plats eller har du något i dig som du borde söka ta itu med. Som kan utvecklas eller avvecklas eller kanske integreras?

DAGS ATT KOLLA FÖRUTSÄTTNINGARNA.

Någon har talat om en hittills obeaktad tredje sida på livets repiga grammofonskiva. Det är ett sätt att beskriva vad psykoterapi handlar om - att se något som  hela tiden funnits som en styrka hos mig, men som jag lärt mig att ifrågasätta.

GÅ I TERAPI?

Alla behöver inte. Ibland kan det vara ett dyrt sätt inte åstadkomma just någonting. Men ibland - oftast - händer det något viktigt i den sortens möte. Något som är svårt att få till på annat sätt.   

YournameCom © 2007 • Privacy Policy • Terms of Use